husy

51 tekstów – auto­rem jest hu­sy.

"życie" - co­kol­wiek to znaczy. 

aforyzm • 21 kwietnia 2016, 19:35

Coś za­mieniło światło w ciemność.
// from Zeus Hipotermia 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 10 kwietnia 2016, 21:17

Iro­niczny sys­tem mówienia, że jest się na­jedzo­nym, kiedy tak na prawdę nie jadło
się wiele dni. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 26 czerwca 2015, 06:08

Miał być seks, zna­lazłem kosmos,
no i nie chcę te­raz wra­cać na ziemię. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 stycznia 2015, 22:46

Jeśli ja jes­tem aniołem - to Ty jes­teś powodem. 

aforyzm
zebrał 9 fiszek • 25 stycznia 2013, 23:08

Od­po­wied­nia ilość wi­na sma­kuje jak miłość. 

aforyzm
zebrał 19 fiszek • 29 sierpnia 2012, 18:07

Królem po­rażek było przypuszczenie. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 28 sierpnia 2012, 01:34

Fe­ral­ny dzień, dwie stro­ny się spot­kały, a on stał zakochany. 

myśl • 10 lipca 2012, 03:47

Miłość rodzi ciemność. 

aforyzm
zebrał 1 fiszkę • 25 maja 2012, 14:12

To cze­go nie widzi­my zwyk­le nas zabija. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 2 maja 2012, 18:17
Zeszyty
  • Urzekło. – Przez to, że ta­ki jes­teś pyszny, in­nym źle sma­kujesz.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
G H I
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 kwietnia 2016, 20:08Wybrakowana sko­men­to­wał tek­st życie - co­kol­wiek to [...]

11 kwietnia 2016, 19:17kszyszunia sko­men­to­wał tek­st Coś za­mieniło światło w [...]

10 kwietnia 2016, 21:24tomek43i sko­men­to­wał tek­st Coś za­mieniło światło w [...]

27 czerwca 2015, 00:04Eshja sko­men­to­wał tek­st Ironiczny sys­tem mówienia, że [...]

26 czerwca 2015, 06:08husy do­dał no­wy tek­st Ironiczny sys­tem mówienia, że [...]

21 stycznia 2015, 22:46husy do­dał no­wy tek­st Miał być seks, zna­lazłem [...]

9 stycznia 2015, 03:57husy sko­men­to­wał tek­st Samotność